Næste afdelingsmøde

Næste afdelingsmøde afholdes den 17. september 2020 kl. 18.00 i restaurant Bellahøj - www.bellahoej.dk

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger forinden.