Næste afdelingsmøde

Orienteringsmøde mandag den 11. januar 2021 kl. 19.00 på Bellahøj skole, Svenskelejren 18 i skolens aula *****ER AFLYST***

Afstemningsmøde mandag den 25. januar 2021 kl. 19.00 på Bellahøj skole, Svenskelejren 18 i skolens aula*****ER AFLYST***

 

Næste afdelingsmøde afholdes den xx. xxxxxx 2021 kl. 19.00 i restaurant Bellahøj - www.bellahoej.dk

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger forinden.