Næste afdelingsmøde

Hvis forsamlingsforbuddet hæves til max 50 personer, er der en god chance for at vi kan afholde næste afdelingsmøde.

Næste afdelingsmøde afholdes den 19. maj 2021 kl. 19.00 i restaurant Bellahøj - www.bellahoej.dk

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger forinden.