Næste afdelingsmøde

AFLYST****Afdelingsmøde den 19. maj er aflyst****AFLYST

Næste afdelingsmøde afholdes den XX. XXXX 2021 kl. 19.00 i restaurant Bellahøj - www.bellahoej.dk

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger forinden.