Næste afdelingsmøde

Næste afdelingsmøde afholdes den xx. september 2022 kl. 19.00 i restaurant Bellahøj - www.bellahoej.dk

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger forinden.