Næste afdelingsmøde

Næste afdelingsmøde afholdes onsdag den 18. september 2019 kl. 19.00 i restaurant Bellahøj - www.bellahoej.dk

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger forinden.