Sådan fungerer beboerdemokratiet

Beboerdemokratiet er i dag en fast bestanddel af  livet i en almen boligafdeling. Beboerdemokratiet giver dig og dine naboer afgørende indflydelse på alt, hvad der sker i jeres boligafdeling.

Afdelingsbestyrelse og afdelingsmøde

Beboerdemokratiet i den enkelte afdeling er bygget op omkring afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på et afdelingsmøde, og afdelingsbestyrelsen varetager det løbende samarbejde med den lokale administration.

Beboerne i afdelingen træffer selv beslutning om bl.a.

  • hvilke vedligeholdelses-, forbedrings- og fornyelsesarbejder, der skal sættes i gang
  • indretning af legepladser og brug af fællesarealer
  • tilskud til beboeraktiviteter og beboerklubber samt til afdelingsbestyrelsens udgifter
  • afdelingens standard for renholdelse og beboerservice (servicerammen)
  • budget, huslejestørrelse og vaskepriser
  • husorden for adelingen
  • vedligeholdelsessordning

Afhængig af de lokale demokratiske traditioner kan beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde selv vælge, om disse beslutninger skal træffes på et afdelingsmøde, ved urafstemning, eller af afdelingsbestyrelsen.

Efter lovgivningen skal visse beslutninger dog altid godkendes på et afdelingsmøde eller ved urafstemning. For eksempel skal afdelingens budget altid fremlægges til godkendelse på et afdelingsmøde.