Sammen om Bellahøj 

Et boligsocialt pjojekt

Der skal gøres en særlig indsats for at skabe større tryghed for beboerne på Bellahøj, og for at støtte de udsatte familier med en helhedsorienteret indsats, der skal medvirke til, at disse familier tager ansvar for og føler et tilhørsforhold til lokalområdet.

Indsatsen har fået navnet "Sammen om Bellahøj" og blandt de konkrete mål er at færre børn og unge begår kriminalitet, at børnene har et lavere fravær fra skolen, samt at beboerne oplever større tryghed. Projektet primære målgruppe er de udsatte familier, der særligt udfordrer området. Det drejer sig p.t. om omkring 25 familier og samlet 120-130 børn og voksne, alle familierne er etniske minoriteter. Projektet sekundære målgruppe er de øvrige cirka 4.500 beboere i Bellahøjhusene.

En opgørelse viser, at der omkring Bellahøjhusene de sidste fire år har været mange tilfælde af både chikane, vold og trusler, indbrud, hærværk og salg af narkotika.  

 

Anonym åben rådgivning for beboere i Bellahøj 

I vores ÅBEN RÅDGIVNING kan du anonymt snakke med vores socialrådgivere. Socialrådgiverne kan tilbyde dig råd og vejledning, hjælp og støtte - og ikke mindst at lytte. Vi kan også hjælpe med at henvise til rette sted.

Rådgivningen er anonym, og vi skriver ikke noget ned. 

Måske har du spørgsmål om skilsmisse, enkeltydelser, jobsituation eller støtte til dit barn.

Du skal blot møde op på adressen Ved Bellahøj Nord 4 og du behøver ikke bestille tid i forvejen. 

Der er åbent mandage kl. 10-12 og torsdage kl. 15-17.

Vi glæder os til at snakke med dig.

Hilsen Sammen om Bellahøj