Husorden

 

Generelt

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund, vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at der fastsættes regler for at skabe et godt klima i afdelingen. Disse regler er fastsat for at beskytte dig, vores naboer og bebyggelsen.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og derved holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulig.

Føler du dig generet af dine naboer, bedes du af hensyn til bevarelse af et godt klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til lokalkontoret eller til afdelingsbestyrelsen.

Husorden

Husorden på tyrkisk

Husorden på arabisk

Husorden på serbo kroatisk

Husorden på somalisk

Opdateret 22.11.2016