Serviceramme - et dialogværktøj

 Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som lokalkontoret yder i afdelingen.

Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema er beskrevet nogle obligatoriske servicemål, som boligorganisationen har besluttet. Herudover indgår lokale servicemål, som lokalkontoret og afdelingsbestyrelsen aftaler.

Servicerammen skal evalueres og tilrettes én gang årligt på et formøde før afdelingsbestyrelsens budgetmøde.

Servicerammen

Opdateret 24.11.2016