Varmefordelinsmålere

Kontrolmanual fra ista Danmark

Kontrolmanualen for elektroniske fordelingsmålere skal med udgangspunkt i gældende lovgivning sikre, at varmeleverandøren (AKB Bellahøj) har et godt overblik over ejendommens målerbestand og det tilhørende målersystem, som anvendes som grundlag for fordeling af ejendommens varmeudgifter.

Kontrolmanualen omhandler alene varmefordelingsmålere.

AKB Bellahøj skal være i stand til at stille følgende oplysninger til rådighed for varmeforbrugerne:

  • Fabrikat og type for de anvendte målere
  • Radiatorfabrikat og radiatormodel
  • Radiatorens længde, højde og dybde
  • Radiatorens varmeydelse
  • Montagepunktet for den anvendte måler
  • Anvendte skalafaktorer

 

Skalafaktorer må ikke indeholde reduktion for termisk yderlig beliggenhed.

 

I henhold til dansk lovgivning skal der ved fordelingsmåling foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så varmeregningen for de enkelte lejemål bedst muligt svarer til den opnåede varmekomfort. Korrektionen skal udføres, så betalingen for det forøgede varmetab fordeles forholdsmæssigt mellem alle lejemål i fordelingssystemet.  

Kontrolmanual fra istaDanmark

Typegodkendelsesattest på måler

Opdateret 14.3.2018