Vedligeholdelsesordning

Vedligeholdelsesreglement for B-ordning

Det er dig som beboer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men der boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelses med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Når du flytter ind i en bolig med B-ordning, overdrages den til dig uden istandsættelse. Udgifterne til denne vedligeholdelse betales over boligens vedligeholdelseskonto, som du betaler til sammen med huslejen. Når du har opsagt din bolig, kan du ikke længere disponere over vedligeholdelseskontoen. Du skal vedligeholde din bolig så ofte, at den ikke forringes bortset fra almindelig slid og ælde. Hvis ikke du sørger for at vedligeholde din bolig, vil dette blive vurderet som misligholdelse. 

Hele vedligeholdelsesreglementet kan ses herunder ved at trykke på linket.

Vedligeholdelsesreglementet for B-ordning

Opdateret 24.11.2016