Bliver vi genhuset?

 

På afdelingsmødet onsdag den 23. maj 2018 blev det klart for beboerne, at de skal genhuses mens byggeperioden står på i Bellahøj.

Alle beboere bliver ikke genhuset på samme tid - det er der simpelthen ikke boliger nok til i AKB København, men vi genhuser én blok ad gangen og gør byggeriet færdig, så I hurtigt kan komme tilbage.

Herunder kan du se præsentationen fra genhusningsteamet som blev gennemgået på genhusningsmøderne den 30. september, den 1. oktober og 2. oktober 2019. Præsentationen er en mere detaljeret gennemgang af de gældende genhusningsbetingelser.  

Genhusningshjul

Powerpoint præsentation_Genhusning

Præsentation_Folder om genhusning