Bliver vi genhuset?

 

På afdelingsmødet onsdag den 23. maj 2018 blev det klart for beboerne, at de skal genhuses mens byggeperioden står på i Bellahøj.

Alle beboere bliver ikke genhuset på samme tid - det er der simpelthen ikke boliger nok til i AKB København, men vi genhuser én blok ad gangen og gør byggeriet færdig, så I hurtigt kan komme tilbage.

Herunder kan du se præsentationen fra genhusningsteamet som blev gennemgået på afdelingsmødet. Præsentationen er en overordnet gennemgang  af de genhusningsbetingelser der gør sig gældende, når du skal genhuses.

Genhusningsteamet vil på et senere tidspunkt invitere dig til et møde, hvor der vil være en mere detaljeret gennemgang af de gældende genhusningsbetingelser.  

Overordnet tids- og procesplan for renovering 

Overordnet indhold af arbejder i helhedsplanen 

Principtidsplan for udførelse

Genhusning