En del af KAB-fællesskabet

Vi er en afdeling i AKB, København, der som boligorganisation har valgt at lade KAB stå for administrationen af boligerne – derfor står der KAB på din huslejeopkrævning. KAB er en administrationsorganisation, som ejes af AKB, København i fællesskab med en række andre boligorganisationer. KAB varetager bl.a. udleje, huslejeadministration og administration af boligområder. Ligesom AKB, København har KAB også et repræsentantskab og en organisationsbestyrelse, som består af beboere fra de forskellige boligorganisationer.

Ved at indgå i KAB-fællesskabet med andre boligorganisationer opnås stordriftsfordele og vidensdeling – så mere energi kan bruges på at gøre AKB, København til et endnu bedre sted at bo.

Læs mere om KAB