Værd at vide i forbindelse med indflytning

Velkomstmappe

Ved nøgleudleveringen får du udleveret en velkomstmappe fra AKB København, med mindre du flytter til en anden bolig i samme afdeling.

Velkomstmappen er din personlige ejendom, og du kan supplere den med dine private papirer, pjecer og informationsskrivelser fra KAB.

Indflytningssyn

Ca. 14 dage efter du er flyttet ind, foretager synmedarbejderen et Indflytningssyn. Hvis du har bemærket skader eller mangler i boligen, skal du gøre opmærksom på det. Skaderne eller manglerne vil enten blive udbedret eller skrevet op i en indflytningsrapport, så du ikke kommer til at hæfte økonomisk ved fraflytning.

Du får udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Istandsættelse og vedligeholdelseskonto

AKB’s boliger er genbrugsboliger, som er præget af normalt slid og ælde. Når boligen fraflyttes, istandsættes kun de skader der skyldes misligholdelse.

I vedligeholdelsesreglementet kan du se hvordan du kan benytte vedligeholdelseskontoen.

Du kan bruge penge fra vedligeholdelseskontoen fra den dag du overtager boligen.

Hvis der skal foretages istandsættelse for fraflytters regning, vil det ske umiddelbart efter, du har overtaget boligen. Lokalkontoret kan give dig nærmere oplysninger herom.

Nøgleudlevering

Nøgler til boligen kan afhentes på lokalkontoret, fra den dag boligen overtages ifølge kontrakten.

Hvis indflytningsdatoen falder på lør-, søn- og helligdage, så er det den førstkommende hverdag nøglerne udleveres på. 

Indflytning kan finde sted fra klokken 12.00.

Ved afhentning af nøgler skal du fremvise kontrakt, og kvittering for indbetaling af kontraktbeløbet.

Har fraflytteren givet lov til at du må benytte boligen før overtagelsesdatoen, kan du få udleveret nøglerne inden overtagelsesdagen mod aflevering af skriftlig tilladelse fra fraflytteren.

Spørgeskema

Efter indflytningen vil du få tilsendt et spørgeskema, hvor vi beder dig svare på , om du har været tilfreds med vores service i forbindelse med indflytningen.

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er, at vi får mulighed for at forbedre vores service.

Tilmelding af el

Når du flytter ind, skal du tjekke aflæsning af elmåler og sende aflæsningsresultatet til Ørsted/SEAS eller et andet el forsyningsselskab, sammen med en meddelelse om at du har overtaget boligen.