Fællesvaskeriet Bellahøj

Vaskeriet ligger på Svendskelejren 23 og drives i fællesskab af AAB's, AKB's og fsb's afdelingsbestyrelser gennem et vaskeriudvalg med to bestyrelsesmedlemmer fra hvert boligselskab.

Vaskeriet er kun til rådighed for beboerne i de tre boligafdelinger. Beboere med egen vaskemaskine kan også benytte vaskeriets faciliteter, men alle skal vise hensyn til hinanden, ved ikke at belægge mange maskiner i normalt travle perioder.

Der er udarbejdet en brugervejledning i forbindelse med væsentlige ændringer og fornyelser i vaskeriets udstyr. Brugervejledningen kan hentes her - Brugervejledning for fællesvaskeriet i Bellahøj.

Vaskeriet er åbent alle dage mellem kl. 6:00 og 23:00, og kl. 23:00 slukkes lyset og maskinerne bliver strømløse (standser).

Der er ikke mulighed for tidsbestilling / reservation af maskinerne, hvorfor maskinerne kun er til rådighed for den enkelte bruger så længe vasken / centrifugeringen / tørringen varer. Maskinerne skal tømmes umiddelbart af hensyn til andre brugere. Efterlad venligst maskinerne med åbne låger.

Fællesvaskeriet administreres af AKB's driftsleder, kontor: Ved Bellahøj 7 Nord, kld. Tlf.: 38 28 66 43. Der er telefonsvarer tilsluttet.
Fællesvaskeriet renholdes ugens fem hverdage fra morgenstunden (se opslag i vaskeriet) af én af AKB's ejendomsfunktionærer.

Læs i øvrigt de opsatte vejledninger i vaskeriet.

Fællesvaskeriet er udstyret med:

- Betalingspanel og automatisk sæbedoseringsanlæg

- 2 store 9 kg vaskemaskiner

- 10 mindre 6,5 kg vaskemaskiner

- 8 tørretumblere TRi 8250 10 kg

- 4 strygeruller

I anlægget anvendes:

S-300 Saniva flydende sæbe, Svanemærket, uden parfume og uden farve. Kan fravælges på maskinen. Datablad på S-300 Saniva.

S-400 Saniva blegemiddel, er indeholdt i sæben ved normalvask, men ikke i sæben ved kulørt vask. Vælges på maskinen. Datablad på S-400 Saniva.

S-500 Saniva flydende uldsæbe. Vælges på maskinen. Kun ved uld- og håndvaskeprogram. Datablad på S-500 Saniva.

S-31-20 Saniva skyllemiddel, neutral - uden parfume og uden farve. Kan fravælges på maskinen. Datablad på S-31-20.


BEMÆRK: Hvis du ikke vælger noget andet på maskinen får du sæbe med blegemiddel og skyllemiddel som ved normalvask.

Dit valg af sæbe vises ved et lille rødt kryds i en af de fem sæbevalgsknapper, der sidder til højre på forkanten af vaskemaskinen.

Opdateret 2.12.2016